Tiki āwhina

Ka āhei te tangata ki te kōrero ki te Kaitiaki Mana Tangata, ahakoa ko wai. Kāore he utu, ā, kāore koe e uru ki te raruraru.
Rangatahi sitting on paint streak

Kei te māharahara
koe mō tō haumaru,
te haumaru rānei
o tētahi atu?

Waea koreutu:

Oranga Tamariki i 0508 326 459

Ngā Pirihimana i 111

Kāore e taea te whakapā mai ki a mātou mā te pāpāho pāpori.